FoU-enheten

Stöd funktion för forskning och utbildning

FoU-enheten har generellt uppdrag att utveckla regionens akademiska miljö samt utbildningsmiljön för författningsreglerade utbildningar.

Enheten administrerar regionens FoU- och ALF-medel samt de regionövergripande utbildningarna för författningsreglerade tjänster. Vidare ansvarar FoU-enheten för regionens uppdrag kopplade mot de tre universiteten i Norra sjukvårdsregionen samt uppdrag mot vuxenutbildningar kopplade mot hälso- och sjukvård.

FoU-enheten driver därutöver regionens medicinska bibliotek, utbildningsmiljön för Läkarprogrammet fyra utbildningsorter vid Umeå universitet samt regionens kliniska forskningscentrum.

Har du frågor som rör forskning eller utbildning kontakta gärna oss på FoU-enheten fou@regionjh.se.