Forum Norr

Kliniskt forskningscentrum (KFC) är en del av Kliniska Studier Sverige - Forum Norr. Forum Norr är norra sjukvårdsregionens plattform för samverkan mellan hälso- och sjukvård, akademi och life science. Vi utvecklar och erbjuder stöd för klinisk forskning och samordnar norra Sveriges kapacitet att genomföra regionala, nationella och internationella kliniska studier. 

Våra gemensamma mål är att:

  • Underlätta genomförandet av kliniska studier i norra sjukvårdsregionen
  • Öka tillgängligheten till studiepatienter från hela Norrland och bidra till en jämlik vård
  • Bidra till ökad kvalitet och ett ökat antal kliniska studier
  • Vara en ingång för forskare och företag till studiepatienter från hela Norrland – halva Sverige
  • Vara en drivande part i den regionala och nationella utvecklingen av Kliniska Studier Sverige, i vår roll som regional nod.

Vår organisation

Forum Norr är regional nod för Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen i samarbetet Kliniska Studier Sverige. Forum Norr vilar på samverkan mellan regionernas FoU-organisationer och Umeå universitet samt våra regionala samarbetspartners.

Det nationella uppdraget i Kliniska studier Sverige innebär bland annat att representanter för Forum Norr deltar i nationella projekt och nätverk.

Norrlands Universitetssjukvårdsstyrelse (NUSS) är högsta ledningsorgan för Forum Norr.

Har du frågor?

Kontakta Kliniskt forskningcentrum via e-post: klinisktforskningscentrum@
regionjh.se

Introduktion till klinisk forskning – morgondagens vård  

Vad är klinisk forskning, vem kan ha nytta av den och hur går det egentligen till?
Kliniska Studier Sverige har tagit fram en introduktionsfilm om klinisk forskning som svarar på dessa frågor. Filmen visar värdet av klinisk forskning i hälso- och sjukvården.

Se filmen och ta del av diskussionsunderlag Länk till annan webbplats.