Statistiker

Statistikerfunktionen på FoU-enheten stöttar forskare, doktorander och andra inom Regionen som arbetar med statistik och forskning.

Specifika stödfunktioner:

  • Undervisa i vetenskapsmetodik för sjukvårdspersonalens specialistutbildning.
  • Stötta forskande regionanställda i att utföra korrekta analyser.
  • Behjälplig med komplicerade matchningar och databearbetningar.
  • Utföra stickprovsberäkningar vid etikansökan eller forskningsanslagsanasökan.
  • Stödja staben och andra verksamheters analysarbete vid behov.
  • Stötta doktorand i metod inför tryckning av avhandling och disputation.

Statistiker representera även Region Jämtland Härjedalen i arbetsgruppen för HTA samt i statistikernätverket i Forum Norr.

Har du frågor?

Kontakta FoU-enheten via e-post fou@regionjh.se