Forskningsstödjande infrastruktur

Regionen erbjuder en forskningsinfrastruktur för att underlätta och stödja akademisk och klinisk forskning.

Regionens forskningsstödjande infrastruktur inkluderar bland annat:

  • hjälp med datahanering och statistikerstöd
  • HTA verksamhet
  • stöd för provtagning, patientbesök och monitorering
  • kunskapsstöd genom Medicinska bibliotek.

Har du frågor?

Kontakta FoU-enheten via e-post fou@regionjh.se