Forskningsmedel

Region Jämtland Härjedalen fördelar årligen 5 miljoner kronor i form av sökbara forskningsmedel (FoU-medel). FoU-medel administreras av FoU-enheten och kan sökas av Regionens forskare eller forskare anställda av vårdgivare anslutna till Vårdvalet. FoU-medel kan sökas som rena projektmedel, medel för finansiering av forskartjänster (deltidstjänst forskarutbildning eller deltidstjänst post doc) eller som medel för etikprövning. FoU-medel kan även sökas för skrivtid magister-/master uppsats.

Utöver FoU-medel fördelar och administrerar Regionens FoU-enhet bas-ALF medel samt medel från Syskonen Perssons donationsfond.

Information, anvisningar och ansökningsformulär återfinns under respektive underrubrik samt via researchweb: www.researchweb.org/is/jll Länk till annan webbplats.

Har du frågor?

Kontakta FoU-enheten via e-post fou@regionjh.se