Kliniskt forskningscentrum

Kliniskt forskningscentrums (KFC) uppdrag är att vara stöd och resurs för att underlätta genomförandet av kliniska studier samt bidra till att fler studier bedrivs inom Region Jämtland Härjedalen.

KFC är även en del av Kliniska Studier Sverige-Forum Norr, en plattform för forskningsstödjande infrastruktur gemensam för norra sjukvårdsregionen; Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten och Region Västernorrland.

KFC kan stötta under hela forskningsprocessen från idé till studieavslut, kontakta oss gärna tidigt i processen.

KFC erbjuder bland annat:

  • Forskningssjuksköterskor utbildade i Good Clinical Practice (GCP)
  • Mottagningsrum med standardiserad basutrustning
  • Laboratorium för hantering och förvaring av prover (-20° och -80°) i samarbete med laboratoriemedicin
  • Monitorering
  • GCP utbildningar
  • Support vid avtal och kostnadsberäkning ex. mellan klinik och läkemedelsföretag
  • Stöddokumnet och mallar
  • Nätverk för forskningsintresserade/nyhetsbrev
  • Studieförfrågningar (feasibility).

Är du som forskare intresserad av att nyttja något av det som KFC tillhandahåller erbjuds ett första kostnadsfritt möte. Därefter är våra tjänster förenade med vissa kostnader som du som forskare står för.

För mer information kontakta oss på KFC.

KFC finns på huvudentréplanet, Östersunds sjukhus.

Nyhetsbrev

Det finns inga nyhetsbrev publicerade
Hantera prenumeration

E-postadress är en personuppgift. För att kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig behöver vi spara din e-postadress i vårt webbpubliceringssystem.

Du avgör själv om du vill lämna några personuppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av Region Jämtland Härjedalen och raderas när prenumerationen är avslutad.

Utan samtycke kan vi inte registrera din prenumeration. Genom att skicka prenumerationsanmälan samtycker du till vår registrering av din e-postadress.

Läs mer om vår behandling av personuppgifter samt om hur du går tillväga för att begära rättelse, begränsning av behandlingar m.m. på www.regionjh.se/gdpr