Datahantering och uttag

Forskning är viktigt för hälso- och sjukvård. Den ligger till grund för nya behandlingar, mediciner och diagnostiska metoder samt skapar förutsättningar för en patientsäker och effektiv sjukvård.

I Region Jämtland Härjedalen jobbar vi ständigt för att utveckla och förbättra förutsättningarna för klinisk forskning. I samverkan med universiteten i Umeå, Luleå och Östersund/Sundsvall bygger vi starka forskningsmiljöer.

Här kan du som inte har anstälning inom Region Jämtland Härjedalen ansöka om uttag av patientdata Öppnas i nytt fönster. och journalkopia Öppnas i nytt fönster. för forskning.

 

Har du frågor?

Kontakta FoU-enheten via e-post fou.datauttag@regionjh.se