Bild på tåg, cykel och buss

Hur reser du?

Under Europeiska mobilitetsveckan 16-22 september lyfte vi exempel på hur personer valt att resa på ett mer hållbart sätt i vår region. Här kan du se klippet!

2 av 2 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se