Mer information

Alla arbetsplatser i Jämtland Härjedalen är välkomna att kostnadsfritt delta i Cykelvänlig arbetsplats.

Genom att delta i tävlingen Cykelvänlig arbetsplats har arbetsplatser chansen att:

  • vinna en elcykel till arbetsplatsen
  • bli utsedda till Jämtland Härjedalens cykelvänligaste arbetsplats
  • skapa en god cykelmiljö
  • bidra till bättre hälsa
  • bidra till minskade koldioxidutsläpp
  • få god publicitet.

Cykelvänlig arbetsplats går ut på att förbättra förutsättningarna för att fler pendlings- och tjänsteresor sker med cykel. Det sker genom att ett antal olika cykelvänliga kriterier uppfylls.

Det går att nå olika nivåer, som symboliseras i antal ifyllda stjärnor under er logga här på hemsidan. För att uppnå en stjärna behöver arbetsplatsen uppfylla fem olika kriterier, för två stjärnor krävs tio kriterier och för tre stjärnor behöver arbetsplatsen uppfylla femton kriterier.

Här på vår hemsida kommer arbetsplatsens logga synas tillsammans med antalet ifyllda stjärnor som samlats ihop.

Tävlingen pågår till och med den 30 juni 2023. Då utses två arbetsplatser som vinnare i Jämtland Härjedalens Cykelvänligaste arbetsplats och får en elcykel till sin arbetsplats.

Bedömningen av tävlingen sker dels efter vilken nivå arbetsplatsen lyckas komma upp till men också efter hur stora förbättringar som skett. Det är därav viktigt att fylla i både nuläge och läget när tävlingen avslutas.

Om två arbetsplatser uppnår samma antal uppfyllda kriterier alternativt har utvecklats lika mycket under tävlingsperioden, så utser juryn vinnare baserat på hur kriterierna uppfyllts. Det är därför viktigt att som arbetsplats skriva en kort beskrivning om de uppfyllda kriterierna.

Vill din arbetsplats delta i Cykelvänlig arbetsplats?

Stäm av med din arbetsgivare och anmäl din arbetsplats r

Har du några frågor eller funderingar? Kontakta oss via testresenar@regionjh.se