Delta som arbetsplats

Person som jobbar med laptop på tågresa

Lägre koldioxidutsläpp ökar konkurrenskraften hos privata och offentliga arbetsplatserna i Jämtland Härjedalen

Människors medvetenhet kring klimat, energi och miljö är stor och det spelar ingen roll om man är kund, leverantör, samarbetspartner, finansiär eller anställd – arbetsplatsens inställning, policys, handlingsplaner och arbete med horisontella kriterier är tungt vägande faktorer när man står i situationen att välja mellan ett företag/ en arbetsgivare eller en annan.

Projektet kan hjälpa till och ge de arbetsplatser som deltar möjligheter att prova på en mängd olika mer koldioxidsnåla alternativ – exempelvis lån av elcyklar, pendlarkort, tramparkampanjer, digitala alternativ för distansarbete eller varför inte något eget förslag och lösning. Vi hjälper gärna till med processer och tankar som arbetsplatsen har kring sitt arbete med klimat, energi och transporter.

Visst är din arbetsplats också intresserad av att vara med?

Eller vet du någon annan arbetsplats som är intresserad av att vara med?

Kontakta oss via testresenar@regionjh.se