Om projektet

Lägre koldioxidutsläpp - ökad konkurrenskraft
Det är den övergripande tesen för projektet Testresenär – arbetsplatser Region Jämtland Härjedalen.

Det gäller din arbetsplats och alla andra - privata eller offentliga, tätortsnära eller landsortsbelägna, stora eller små - alla gynnas och det oberoende av vilken verksamhet det rör sig om.

Människors medvetenhet kring klimat, energi och miljö är stor och det spelar ingen roll om det är en kund, leverantör, samarbetspartner, finansiär eller anställd – arbetsplatsens inställning, policys, handlingsplaner och arbete med horisontella kriterier är tungt vägande faktorer i valet mellan ett företag/ arbetsgivare eller en annan.

Ett av målen med projektet Testresenär - arbetsplatser i Region Jämtland Härjedalen är att mängden koldioxidutsläpp från transporter ska minska i samband med resor, arbetspendling eller på annat sätt utförande av arbetsuppgifter hos de deltagande privata och offentliga arbetsplatserna.

Projektet söker deltagande arbetsplatser, av alla storlekar inom hela regionen. Vi söker även de som pendlar över regions- och landsgränsen. Beroende på var arbetsplatsen är belägen och var de anställda bor kommer det innebära olika utmaningar.

Alla kan inte cykla, alla har inte en buss eller ett tåg som passerar vare sig hemmet eller jobbet. Vi har andra förutsättningar i vår landsände jämfört med stora delar av Sverige men det innebär inte att vi inte kan göra någonting för att minska våra koldioxidutsläpp – det finns alltid alternativ, det gäller bara att hitta dem som funkar för just den individuella arbetsplatsen och just de individerna.

Det är troligen inte samma lösning för alla anställda och lösningarna skiljer sig beroende på en mängd faktorer.

I det här projektet är kommunikation och horisontella kriterier huvudfokus som styr alla
andra aktiviteter. För att kunna uppnå bra, effektiva och bestående resultat krävs förändring – i beteenden, i inställningar, i vanor och det kräver lyhördhet – att lyssna in vilka behov, vilka alternativ men också vilka lösningar som skulle kunna passa.

Projektet kan hjälpa till och ge de arbetsplatser som deltar möjligheter att prova på en mängd olika mer koldioxidsnåla alternativ – exempelvis lån av elcyklar, pendlarkort,
tramparkampanjer, digitala alternativ för distansarbete eller varför inte något eget förslag och lösning. Vi hjälper gärna till med processer och tankar som arbetsplatsen har kring sitt arbete med klimat, energi och transporter.

Visst vill ni vara med?

Känner ni till någon lämplig deltagare?

Kontakta oss via testresenar@regionjh.se

I projektet har vi startat följande aktiviteter:

  • Cykelvänlig arbetsplats - en tävling där arbetsplatser har chans att vinna en elcykel!
  • Referensgrupp kring resande i Jämtland Härjedalen - dela med dig av vad du tycker och tänker!
  • Prova elcykel - vi har varit i Svenstavik, Stugun och Hammarstrand och kommer gärna ut till er också!
  • Kartläggning av pendlarparkeringar
  • Trafikkunskap för nyanlända jämtar

Region Jämtland Härjedalen är projektägare. Samtliga av region Jämtland Härjedalens åtta kommuner sitter med i projektgruppen genom sina energi och klimatrådgivare Där finns även Vy tåg, Vy Stadsbussarna Östersund och Z länstrafiken representerade. Projektet samarbetar med många andra projekt och trafikplaneringsuppdrag på regional, nationell och internationell nivå.
Projektet pågår mellan 20200101-20220331 och är finansierat av bl a Tillväxtverket och regionala utvecklingsfonden.