Medvinden - isen på Storsjön med människor som cyklar, åker skidor, åker skridskor och promenerar

Medvinden - Mostphotos


Projektet är nu avslutat

Projektet Testresenär - arbetsplatser inom region Jämtland Härjedalen pågick 2020-01-01 - 2023-10-31 och verkade för:

  • Att mängden koldioxidutsläpp skulle minska i samband med arbetspendling.
  • Att öka konkurrenskraften hos arbetsplatser i Jämtland Härjedalen- små, stora, offentliga och privata.

Människors medvetenhet kring klimat, energi och miljö är stor och det spelar ingen roll om man är kund, leverantör, samarbetspartner, finansiär eller anställd – arbetsplatsens inställning, policys, handlingsplaner och arbete med horisontella kriterier är tungt vägande faktorer när man står i situationen att välja mellan ett företag/ en arbetsgivare eller en annan.

Projektet verkade för att ge de arbetsplatser som deltog möjligheter att prova på olika mer koldioxidsnåla alternativ – exempelvis lån av elcyklar, pendlarkort, tramparkampanjer, digitala alternativ för distansarbete och andra förslag och lösningar. Vi bistod i processer och tankar som arbetsplatsen hade kring sitt arbete med klimat, energi och transporter.

Här kan du höra när P4 Jämtland lyfter resultaten från projektet:
Hanna tog elcykeln till jobbet – halverade sina koldioxidutsläpp - P4 Jämtland | Sveriges Radio Länk till annan webbplats.

Under fliken Cykelvänlig arbetsplats kan du också se filmklipp på när de vinnande arbetsplatserna överraskades. Länk Cykel vänlig arbetsplats vinnare

Kontakta oss: testresenar@regionjh.se

Region Jämtland Härjedalen är projektägare.Samtliga av region Jämtland Härjedalens åtta kommuner sitter med i projektgruppen genom sina energi och klimatrådgivare. Där finns även Vy tåg, Vy Stadsbussarna Östersund och Z länstrafiken representerade. Projektet samarbetar med många andra projekt och trafikplaneringsuppdrag på regional, nationell och internationell nivå.Projektet pågår mellan 20200101-20231031 och delfinansieras av bl a Tillväxtverket - Europeiska regionala utvecklingsfonden samt Region Jämtland Härjedalen via det regionala tillväxtanslaget.