Delta

Påbudsskylt gång-/cykelväg

Foto: Mostphotos

Delta som arbetsplats

Delta som referensperson

  • Gå med i vår referensgrupp om resande - dela med dig av vad du tycker och tänker kring resandet i region Jämtland Härjedalen så vi kan hitta smarta, jämlika, hållbara lösningar. Din åsikt är viktig!

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se