Cykelvänlig arbetsplats

Vinn en elcykel – bli utsedd till Jämtland Härjedalens cykelvänligaste arbetsplats!

Vill din arbetsplats delta i Cykelvänliga arbetsplats och ha chansen att:

  • vinna en elcykel till arbetsplatsen
  • bli utsedda till Jämtland Härjedalens cykelvänligaste arbetsplats
  • skapa en god cykelmiljö
  • bidra till bättre hälsa
  • bidra till minskade koldioxidutsläpp
  • god publicitet.

Vill din arbetsplats också delta?

Anmäl din arbetsplats här

Alla arbetsplatser i Jämtland Härjedalen kan kostnadsfritt delta i Cykelvänlig arbetsplats som anordnas via Energikontoret, Region Jämtland Härjedalen som en del av projektet Testresenär – arbetsplatser Region Jämtland Härjedalen.

Tävlingen cykelvänlig arbetsplats går ut på att förbättra förutsättningar för att kunna cykla till och från jobbet genom att uppfylla ett antal olika cykelvänliga kriterier. Pdf, 182 kB.

Tävlingen pågår fram till den juni 2023 varefter två arbetsplatser utses som vinnare och får var sin elcykel.


Region Jämtland Härjedalen är projektägare. Samtliga av region Jämtland Härjedalens åtta kommuner sitter med i projektgruppen genom sina energi och klimatrådgivare. Där finns även Vy tåg, Vy Stadsbussarna Östersund och Z länstrafiken representerade. Projektet samarbetar med många andra projekt och trafikplaneringsuppdrag på regional, nationell och internationell nivå.
Projektet pågår mellan 20200101-20231030 och är finansierat av bl a 1:1 medel Tillväxtverket och regionala utvecklingsfonden.

Logotype - Europeiska regionala utvecklingsfonden

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se