Kontakt

Projektledning

E-post: testresenar@regionjh.se

Katarina Ryckenberg
Telefon: +4670-657 30 41

Hilda Sigge
Telefon: +4663-14 65 37

Rebecka Andersson
Telefon: +4663-14 76 57


Logotype - Europeiska regionala utvecklingsfonden

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se