Regionfullmäktiges webbsändning. 2019-06-19

Under sändingarna den 13 - 14 februari uppstod problem med tekniken vilket medförde förstörda inspelningar av sammanträdet. Det resulterade i att endast delar av sammanträdet kunde spelas in med acceptabel kvalitet. Tisdagssändningen kan du se här.

Välkommen till webbsändning från fullmäktige i Region Jämtland Härjedalen.

Nästa webbsända fulllmäktigesammanträde sänds den 15-16 oktober.

Fulllmäktiges webbsändning fortsätter onsdag 19/6 med start ca. klockan 07.45

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214