Regionfullmäktiges webbsändning. 2024-06-18/19

OBS! Videospelaren fungerar inte med webbläsaren Internet Explorer

Välkommen till webbsändning från fullmäktige i Region Jämtland Härjedalen.

Nästa fulllmäktigesammanträde sänds 22-23 oktober 2024.