Målområde Folkhögskolor

Ungdomar på utflykt i naturen.

Folkhögskolor med hög kvalitet

Regionens två folkhögskolor, Birka och Bäckedal, ger unga vuxna nya chanser till utbildning, bidrar till förbättrad integration, främjar jämlikhet och jämställdhet samt utvecklar förståelse för demokratins och kulturens betydelse.

Regionens folkhögskolor är två av flera utbildningsanordnare i länet som bidrar till länets kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Folkhögskolorna ska fortsätta att vara attraktiva och locka deltagare i länet och till länet med sina profilutbildningar och de har även ett viktigt uppdrag i att bidra till att utveckla regionens kulturliv genom olika event som konserter, föreläsningar och andra arrangemang. Folkhögskolorna bidrar på detta sätt till både individens och samhällets utveckling och kanske framför allt till en förbättrad folkhälsa.

 

Så här gör vi för att nå målet