Juli - December 2022

Skriv tabellbeskrivning här

Organ

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Regionfullmäktige
11-12

15

7

Regionstyrelsen


30

27-28

24-25


6

Hälso- och sjukvårdsnämnden21-22

20

24

15

Regionala utvecklingsnämnden20

18

22

13

Patientnämnden22


24


Gemensamma nämnden för upphandling19


7


Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner
3


12

Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen20

7

23-24

13

Krisledningsnämnden15


10


Tillgänglighetsrådet228

Pensionärsrådet


25


20


1

FoU-rådetRegionens samverkansråd


29


3

7

12

Utskott för kollektivtrafikfrågor23

3


1

SKR förbundsstyrelse (beredning och styrelse)22-23

27-28

17-18

15-16

Sociala vård- och omsorgsgruppen (SVOM)
7


2

Nätverket Folkhälso Z26


28


Kultur ZDirektionen för Norrlandstingens regionförbund
4-5


12-13

Politiskt råd för folkhälsa19


21


Miljö- och klimatrådet
Januari - Juni 2022

Skriv tabellbeskrivning här

Organ

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Regionfullmäktige


15-16


26-27


21-22

Regionstyrelsen

25


29-30


31

1

Hälso- och sjukvårdsnämnden

20

23-24

16

13

24

16

Regionala utveckligsnämnden


22


5-6

17

14

Patientnämnden

27


24


19


Gemensamma nämnden för upphandling


21


11Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner


730


Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen

25

22

15

22

12

4-5

Krisledningsnämnden


212


Tillgänglighetsrådet


1712


Pensionärsrådet

27


22


24


FoU-rådetRegionens samverkansråd


7

25

21

30


Utskott för kollektivtrafikfrågor


11


14


9

SKR förbundsstyrelse (beredning och styrelse)

27-28


10-11

21-22

19-20

9-10

Sociala vård- och omsorgsgruppen(SVOM)


25
3

Nätverket Folkhälso Z


1416


Kultur ZDirektionen för Norrlandstingens regionförbund


17-18

1714-15

Politiskt råd för folkhälsa


289


Miljö- och klimatrådet
REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se