Sammanträdestider 2019

Juli - December 2019

Skriv tabellbeskrivning här

Organ

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Regionfullmäktige
15-16

26


Regionstyrelsen


27

24-25


5-6

10

Hälso- och sjukvårdsnämnden18-19

23-24

21

18

Regionala utvecklingsnämnden17

22

19

17

Patientnämnden12


14


Gemensamma nämnden för upphandling16


11


Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner


23


11


6

Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen9

8

12-13

17

Krisledningsnämnden


2613


Tillgänglighetsrådet2310

Pensionärsrådet3

21


2

FoU-rådet262

Regionens samverkansråd2

7

11

2

Barnarenan23


29


Sociala vård- och omsorgsgruppen (SVOM)
4

(10-11)


6

Nätverket Folkhälso Z23


25


Kultur ZDirektionen för Norrlandstingens regionförbund
1-2


3-4

RegionledningRegiondirektörens beredningBiträdande regiondirektörens ledningsgruppRegionkommittén (reservtider)


(19)

17

(8), 29


5

RD Ledardialog (hörsalen) 11-12Januari - Juni 2019

Skriv tabellbeskrivning här

Organ

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Regionfullmäktige


12-13


16-17


18-19

Regionstyrelsen

29-30


26

29-30

28-29


Hälso- och sjukvårdsnämnden

16

27-28


3-4

15-16

12

Regionala utveckligsnämnden

15

26

27


14

11

Patientnämnden

16-17


14


16


Gemensamma nämnden för upphandling


22


29Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner


8


5


10

Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen

22

26

19

5

14-15

11

Krisledningsnämnden


2120


Tillgänglighetsrådet

21


2624

Pensionärsrådet

28


12


27


FoU-rådetRegionens samverkansråd

14

116


Barnarenan


1810


Sociala vård- och omsorgsgruppen(SVOM)


15

15


17


Nätverket Folkhälso Z


257


Kultur Z


20

Direktionen för Norrlandstingens regionförbund27-28


21-22


Regionledning

17

21

28

18

23

13

Regiondirektörens beredning

17

21

28

18

23

13

Biträdande regiondirektörens ledningsgruppRegionkommittén (reservtider)

22

(19)

19

(23)

20


RD Ledardialog (hörsalen) kl 11-12


208REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214