Sammanträdestider 2020

Juli - December 2020

Skriv tabellbeskrivning här

Organ

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Regionfullmäktige
19-20

24-25


Regionstyrelsen


25

29-30


3-4

8

Hälso- och sjukvårdsnämnden17-18

14

19

17

Regionala utvecklingsnämnden15

13

17

15

Patientnämnden17


19


Gemensamma nämnden för upphandling14


16


Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner


28


9


18

Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen17

13

17-18

17

Krisledningsnämnden9


11


Tillgänglighetsrådet
15


14

Pensionärsrådet
26


7

FoU-rådet
15


30

Regionens samverkansråd7

5

9

7

BarnarenanSociala vård- och omsorgsgruppen (SVOM)Nätverket Folkhälso Z14


30


Kultur ZDirektionen för Norrlandstingens regionförbund
6-7


1-2

Strukturfonspartnerskapet (Länspartnerskapet)

(27)

10


Januari - Juni 2020

Skriv tabellbeskrivning här

Organ

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Regionfullmäktige


11-12


20-21


16-17

Regionstyrelsen

22


23-24

28-29

25-26


Hälso- och sjukvårdsnämnden


27


2

14

11

Regionala utveckligsnämnden


25

31


12

9

Patientnämnden

23


19


14


Gemensamma nämnden för upphandling

1027Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner


14

27


29


Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen

23

27

19

7

18-19

18

Krisledningsnämnden


613


Tillgänglighetsrådet

216Pensionärsrådet

27


16


19


FoU-rådet


1812


Regionens samverkansråd


17

30


4

1

BarnarenanSociala vård- och omsorgsgruppen(SVOM)Nätverket Folkhälso Z


311


Kultur ZDirektionen för Norrlandstingens regionförbund10-112-3

Strukturfonspartnerskapet (Länspartnerskapet)

(27)

10