Sammanträdestider 2021

Juli - December 2021

Skriv tabellbeskrivning här

Organ

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Regionfullmäktige
19-20

30

1

Regionstyrelsen


25


5-6

9-10

9

Hälso- och sjukvårdsnämnden22-23

27

24

15

Regionala utvecklingsnämnden21

26-27

23

14

Patientnämnden23


25


Gemensamma nämnden för upphandling13


8


Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner136

Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen9

21

17-18

13

Krisledningsnämnden8


18


Tillgänglighetsrådet167

Pensionärsrådet


26


21


9

FoU-rådet146

Regionens samverkansråd13

4

15

6

Utskott för kollektivtrafikfrågor23

28


9

Sociala vård- och omsorgsgruppen (SVOM)
8


3

Nätverket Folkhälso Z20


22


Kultur Z2010

Direktionen för Norrlandstingens regionförbund28-297-8

Politiskt råd för folkhälsa14


16


Miljö- och klimatrådet10


19Januari - Juni 2021

Skriv tabellbeskrivning här

Organ

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Regionfullmäktige


16-17


13-14


22-23

Regionstyrelsen

26


23-24

27

 

1-2

Hälso- och sjukvårdsnämnden

20

24-25

31

21

19

16

Regionala utveckligsnämnden


23

30


18

15

Patientnämnden

28


25


20


Gemensamma nämnden för upphandling

 

22


19Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner


8

 


3


Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen

28

25

18

22

26-27

24

Krisledningsnämnden


116


Tillgänglighetsrådet

28 

20


Pensionärsrådet

28


18


27


FoU-rådet


1820


Regionens samverkansråd


8

22


3

7

Utskott för kollektivtrafikfrågor


18


15

27


Sociala vård- och omsorgsgruppen(SVOM)


26
4

Nätverket Folkhälso Z


1510


Kultur Z


25
11

Direktionen för Norrlandstingens regionförbund16-178-9

Politiskt råd för folkhälsa


2611

 

Miljö- och klimatrådet


127