Sammanträdestider 2018-2019

 

Juli - December

Skriv tabellbeskrivning här

Organ

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Regionfullmäktige
9

20

11

Regionstyrelsen
Öppet möte dag 1, beslutsärenden dag 2 kl 13:00


28

25-26

23-24


10

Utskottet för ekonomi17**

12

12


Utskottet för personal20*

15

13

17

Utskottet för hälso-och sjukvård


20

18

16

26


Vårdvalsnämnden20

18

15


Regionala utvecklingsnämnden


29

18

16

13

18

Arbetsutskottet4

2

29/10

4

Utskottet för infrastruktur


31

28

26

30


Regionens samverkansråd
1

5

3

Patientnämnden13


15


Gemensamma nämnden för upphandling28


15


Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner


24


26


7

Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen10

1

12-13

17

Krisledningsnämnden

22


Tillgänglighetsrådet116

Pensionärsrådet4

22


4

FoU-rådet246

Sociala vård- och omsorgsgruppen (SVOM)
19


14

Nätverket Folkhälso Z24


26


Direktionen för Norrlandstingens regionförbund18-194-5

Regionledning


15

5* 12-13**

17

14

12

Regiondirektörens beredning


15


17

14

12

Biträdande regiondirektörens ledningsgruppBiträdande regiondirektörens ledningsgrupp arbetsutskottRegionkommittén (reservtider)


21*

20

16


6

RD Ledardialog (hörsalen) 11-124


21


 

Januari - Juni 2018

Skriv tabellbeskrivning här

Organ

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Regionfullmäktige


13-14


10-11


19-20

Regionstyrelsen
Öppet möte dag 1, beslutsärenden dag 2 kl 13:00

22-23

27-28

20-21

24-25

29-30


Utskottet för ekonomi

11

7

16**

20

14*


Utskottet för personal

16

15*

12*

16

31/5-1/6**


Utskottet för hälso-och sjukvård

15


2

9*

21


Vårdvalsnämnden

9

22


19

17


Regionala utvecklingsnämnden

30

20

27


15

12

Arbetsutskottet

17

6

13


4

28/5

Utskottet för infrastruktur


2

9

27

23-24


Regionens samverkansråd

15

5

12

23

21


Patientnämnden

11


1


17


Gemensamma nämnden för upphandling


15


23Gemensamma nämnden för IT-drift och stöd5

9Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen

22

19

28


21-22

11

Krisledningsnämnden2
Tillgänglighetsrådet1918

Pensionärsrådet

16


13


28


FoU-rådet

9
7


Sociala vård- och omsorgsgruppen(SVOM)Nätverket Folkhälso Z


26


23Direktionen för Norrlandstingens regionförbund22


15-16 i Ösd


Regionledning

17

21

28

18

23

13

Regiondirektörens beredning

17

21

28

18

23

13

Biträdande regiondirektörens ledningsgruppBiträdande regiondirektörens ledningsgrupp arbetsutskottRegionkommittén (reservtider)

11

(20)

15

(17)

22


RD Ledardialog (hörsalen) kl 11-12


208


 

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214