Strömsunds hälsocentral söker distriktsläkare

I Region Jämtland Härjedalen är livskvaliteten i fokus. Här är den storslagna naturen alltid nära. Du bor trivsamt och kan fylla din fritid med upplevelser oavsett om du väljer att bo i Backe eller Strömsund. Vi erbjuder den bästa lösningen för just dig vad gäller digitala lösningar, schema och upplägg, för att du ska få ut maximalt av både jobb och fritid. Vi har gott samarbete med kommunen.

Hos oss arbetar du med kollegor och i team med många professioner, med både spets och bredd i kompetensen. Strömsund hälsocentral är en enhet med cirka 5 000 listade personer och Backe har cirka 2 000 listade. Enheterna präglas av ett djupt engagemang och ansvar för den verksamhet som bedrivs på orterna. Basen i arbetet är mottagningsverksamhet med brett primärvårdsåtagande på välutrustade hälsocentraler med mödravårdscentral och barnavårdscentral. På vardagarna har Strömsunds hälsocentral lättakut. Visst arbete på Närvårdsavdelning (NÄVA) ingår också, ett samarbete mellan Regionen och kommunen.

Tillsammans inspirerar och lyfter vi varandra i utveckling och förändringsarbeten. Distansoberoende teknik och flexibla lösningar ser vi som ett utvecklingsarbete.


  • Tillsammans med dig blir vi flera distriktsläkare, gärna med glesbygdsprofil. Vi arbetar med en fördelning av patienter och utöver det fördelas ansvarsområden för mödravårdscentral, barnavårdscentral, lättakut, NÄVA och hemsjukvårdspatienter i ordinärt och särskilt boende.
  • Vi erbjuder individuella och flexibla lösningar så att du får ut det mesta av både arbetet och fritiden.

Hälsocentralen i Strömsund ligger inom pendlingsavstånd från Östersund. Från Backe är det 15 mil till Östersund och Sollefteå ligger inom pendlingsavstånd. Läs mer på Strömsunds kommuns webbplats stromsund.se External link.

Kontakt

Anna Fremner, biträdande områdeschef primärvården; +46 70 292 70 19, anna.fremner@regionjh.se
Helene Gustavsson, Human resources specialist; +46 63 15 49 85 helene.gustavsson@regionjh.se