Mobila närvårdsteamet

Målet för teamet är en ökad trygghet för individer och deras närstående vid en instabil eller multisviktande situation, samt att om möjligt undvika onödiga sjukhusinläggningar.

Sjukdomar, funktionsnedsättningar och omvårdnadsbehov ses över under en period för att optimera livssituationen. Teamet har möjlighet att ansluta ca 25 patienter i taget.

Teamet består av 2 specialistläkare på halvtid och 2 distriktssköterskor på heltid.

Telefontider är Måndag-Fredag kl 8-16.

Exempel på vad MiNT gör:

  • Läkemedelsgenomgångar
  • Genomgång av symtom för eventuell åtgärd
  • Provtagning
  • Vårdplan/SIP
  • Kompletterande utredningar

Besöken sker där den inskrivne patienten befinner sig, till exempel på sjukhuset, korttidsboende eller i hemmet. Närvårdsteamet arbetar över gränserna mellan vårdgivare; Jämtland/Härjedalens kommuner och primärvård, samt Östersunds sjukhus.

Kontakt sker via varselblankett och kan användas av all legitimerad personal inom sjukhuset, primärvård eller kommuner. I samband med varsel är det viktigt att patienten är tillfrågad samt godkänner en journalgranskning. Viktigt är också att man inte lovar att de blir anslutna då teamet tar beslut utifrån om de tror sig tillföra eller göra någon nytta för den enskilde individen.

Hembesök från MiNT är avgiftsfria.