Lokala programområden och rutiner

Här hittar du de sjukdomsspecifika rutiner och riktlinjer som används inom hälso- och sjukvården i Region Jämtland Härjedalen.

För att ta del av Centridokumentet, klicka på Hälso- och sjukvård och därefter lokala programområden.

Hälso- och sjukvård

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se