Gemensamma nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner

Gemensamma nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner, som utses av fullmäktige, är en samverkan mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner. Det sitter totalt sju ledamöter i nämnden och sju ersättare. Samverkande kommuner är Östersunds kommun, Krokoms kommun, Åre kommun, Bergs kommun, Ragunda kommun och Strömsunds kommun.

Den gemensamma nämndens uppgift är att för de samverkande parterna utföra sådana särskilda, specificerade uppdrag bestående av intern service och stöd, utvecklingsinsatser samt specialistfunktioner till de samverkande parternas verksamheter. Uppdrag ska lämnas till nämnden av två eller flera samverkande parter och nämnden fattar beslut om uppdraget ska genomföras eller inte.

Den gemensamma nämden tillsätts av Region Jämtland Härjedalen och ingår i dess organisation.

Information om ledamöter och ersättare från de samverkande kommunerna finns på respektive kommuns hemsida.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214