Regionfullmäktiges webbsändning. 2021-02-16/17

OBS! Videospelaren fungerar inte med webbläsaren Internet Explorer

Välkommen till webbsändning från fullmäktige i Region Jämtland Härjedalen.

Nästa ordinarie webbsända fulllmäktigesammanträde sker 13-14 april 2021.