Regionfullmäktiges webbsändning. 2021-04-13/14

OBS! Videospelaren fungerar inte med webbläsaren Internet Explorer

Välkommen till webbsändning från fullmäktige i Region Jämtland Härjedalen.

Nästa ordinarie webbsända fulllmäktigesammanträde sker 22-23 juni 2021.