Regionfullmäktiges webbsändning. 2021-10-19/20

OBS! Videospelaren fungerar inte med webbläsaren Internet Explorer

Välkommen till webbsändning från fullmäktige i Region Jämtland Härjedalen.

Nästa ordinarie webbsända fulllmäktigesammanträde sker 30 november 2021.