Revisionsplan

De verksamhetsansvariga som berörs av planen kommer att kontaktas i samband med att granskningsarbetet påbörjas. Ändringar i planen kan förekomma beroende på omfattningen av oförutsedda granskningar eller andra händelser som påverkar planen. Större förändringar i planen kommer att meddelas de som berörs av dessa.

Frågor om revisionsplanen/-verksamheten kan ställas till revisorskollegiets ledamöter (se revisionsplanen) eller revisionsdirektör Leif Gabrielsson (063 - 14 75 28).

Om så önskas kan planen beställas från revisionskontoret (063 - 14 75 28).

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se