Revisionsplan

De verksamhetsansvariga som berörs av planen kommer att kontaktas i samband med att granskningsarbetet påbörjas. Ändringar i planen kan förekomma beroende på omfattningen av oförutsedda granskningar eller andra händelser som påverkar planen. Större förändringar i planen kommer att meddelas de som berörs av dessa.

Frågor om revisionsplanen/-verksamheten kan ställas till revisorskollegiets ledamöter (se revisionsplanen) eller revisionsdirektör Leif Gabrielsson (063 - 14 75 28).

Om så önskas kan planen beställas från revisionskontoret (063 - 14 75 28)

Revisionsplan 2024 Pdf, 899.4 kB.