Arvoden, kurs/konferens, hotell och resor

Här presenteras regler och rutiner för arvoden, deltagande på kurser/konferenser, hotellbokningar och resebokningar.

Arvoden

Arvodesblanketten ska användas vid samtliga sammanträden och aktiviteter.

Arvodesblanketten ska fyllas i för att ersättning ska kunna utbetalas för sammanträden och andra aktiviteter inom det politiska uppdraget. Tänk på att du som förtroendevald själv är ansvarig för att de uppgifter du lämnar är korrekta.

Tips!

  • Du kan ange flera sammanträden/aktiviteter på samma blankett.
  • Var tydlig med vad sammanträdet/aktiviteten avser och vilket organ det gäller.
  • Bifoga originalkvitto (t.ex. för parkering).
  • Egna dagar ska attesteras av politisk sekreterare.

Deltagande på kurs/konferens

Ansökan om deltagande på kurs/konferens lämnas för beslut till ordförande/vice ordförande i regionstyrelsen respektive regionala utvecklingsnämnden. Delegationsbeslutet ska redovisas till nämnd där beslutet är fattat.

Delegationsbeslut för kurs/konferens regionstyrelsen (majoritet)Word

Delegationsbeslut för kurs/konferens regionstyrelsen (opposition)Word

Delegationsbeslut för kurs/konferens regionala utvecklingsnämnden (majoritet)Word

Delegationsbeslut för kurs/konferens regionala utvecklingsnämnden (opposition)Word

Delegationsbeslut för kurs/konferens hälso- och sjukvårdsnämnden (majoritet)Word

Delegationsbeslut för kurs/konferens hälso- och sjukvårdsnämnden (opposition)Word

Hotellbokningar

Hotellvistelser i samband med sammanträden i Region Jämtland Härjedalens regi bokas direkt av den förtroendevalde själv utifrån den hotellbokningsrutin som finns. Det är viktigt att uppge rätt referens. Är hotellvistelsen kopplad till annat uppdrag än i regionfullmäktige, regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden eller regionala utvecklingsnämnden är det bra att meddela sekreteraren detta. Hotellvistelse ska endast ske om den förtroendevalde har längre än 50 km mellan bostad och förrättningsställe.

HotellbokningsrutinPDF

Resor utanför länet

Resor utanför länet ska bokas via Region Jämtland Härjedalens upphandlade resebyrå Big Travel. Förtroendevald bokar själv sin resa. Se till att uppge rätt referens och skicka även en kopia av bokningsbekräftelsen till sekreteraren. Ange samtidigt vad resan avser och bifoga gärna ett program eller en inbjudan. Dessa underlag krävs när fakturan sedan ska betalas. Regler för resor finns att läsa i "Regler för resor för förtroendevalda och anställda".

Reger för resor för förtroendevalda och anställda

Big Travel
Tfn: 063-57 09 00
E-post: jll@bigtravel.se

Referenser som ska användas:

  • Regionråden använder Solveig Karlssons referens 1715SOKA
  • För resor kopplade till uppdrag inom Hälso- och sjukvårdsnämnden, Regionstyrelsen eller Regionfullmäktige använd Jessica Hådells referens 7014JEHA6
  • För resor kopplade till uppdrag inom Regionala utvecklingsnämnden använd Emma Borgs referens 7031EMBO2

Vid eventuella frågor kontakta samordningskansliet, Jessica Hådell 063-14 76 76 eller Solveig Karlsson 063-14 76 25.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214