Filmer - Torvalla hälsocentral

Hör vad medborgare och medarbetare tycker om en ny hälsocentral i Torvalla.