Förutsättningar för stöd ur EU:s strukturfonder_Ny

Att söka företagsstöd hos Region Jämtland Härjedalen

En del av pengarna som Region Jämtland Härjedalen fördelar som företagsstöd kommer från EU:s regionala utvecklingsfond. EU:s regelverk ställer mer formella krav både på Region Jämtland Härjedalen och sökande företag/organisationer för att deras medel skall utbetalas. Din handläggare talar om för dig om din ansökan berörs av dessa utökade krav.

Här nedanför kan du läsa vad som gäller för dig som beviljats stöd ur EU:s strukturfonder. 

 

Vem har rätt att granska ansökan?
Redovisning och dokumentation
Upphävande beslut och återkrav
Upphandlingsansvar
Informationsskyldighet
Logotype - Europeiska regionala utvecklingsfonden