Regionalt serviceprogram

Regionalt serviceprogram syftar till att ge god tillgång till kommersiell service i olika typer av landsbygd samt att stärka samordningen av ekonomiska stöd och insatser som Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen Jämtlands län och Tillväxtverket beslutar om.

Region Jämtland Härjedalen har nu fastställt en remissutgåva av förslag till regionalt serviceprogram 2023-2030.

Synpunkter på remissutgåvan lämnas senast den 31 mars 2023 till region@regionjh.se eller Region Jämtland Härjedalen, Box 654, 831 27 Östersund.
Ange diarienummer RUN/536/2021 på yttrandet.

Se nedan länk till reremissversionen.

Det regionala serviceprogrammet beskriver:
1. förhållanden på landsbygderna för regional serviceutveckling.
2. övergripande strategier, prioriterade insatsområden.
3. förhållanden gällande service i länet.

Prioriterade insatsområden :
* Stärka tillgängligheten till kommersiell service för medborgare
* Stärka förutsättningarna för servicegivare med stöd & rådgivning
* Stärka samordningen mellan offentliga intressenter

Målet är att uppnå en god servicenivå i regionen.

Remissversion

Klicka på länkarna nedan för att ladda ned eller läsa remissutgåvan för Regionalt serviceprogram:
Remissutgåva Regionalt serviceprogram 2023-2030
Pdf, 960.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 1 Kartor över kommersiell service i Jämtlands län Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 2 Hållbarhetsäkringsmodel Pdf, 251.7 kB, öppnas i nytt fönster.l
Missiv sändlista Remissutgåva Regionalt Serviceprogram 2023-2030 Pdf, 165.5 kB.

Handlingsplan

Kopplat till serviceprogrammet finns även en årlig handlingsplan som mer konkret arbetar gentemot insatsområdena.
Handlingsplan för 2023 är under framtagande.

Kommunala serviceplaner

Kommunernas planering och prioriteringsområden gällande kommersiell service är en viktig del av den regionala serviceplaneringen. Flertalet av kommunerna har upparbetat egna serviceplaner, dessa dokument finner ni här nedan.

Serviceplan Bräcke kommun Pdf, 496.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Serviceplan Härjedalens kommun Pdf, 933.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Serviceplan Krokoms kommun Pdf, 7.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Serviceplan Ragunda kommun Pdf, 997.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Serviceplan Strömsunds kommun Pdf, 538.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Serviceplan Åre kommun Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Serviceplan Östersunds kommun Pdf, 250.8 kB, öppnas i nytt fönster.