Regionalt serviceprogram 2014-2020

(Gällde till att börja med 2014-2018, blev dock förlängt med två år. Kommer därför att revideras i mindre omfattning under hösten 2017 samt våren 2018.)

Serviceprogrammet har till syfte att styra insatser för en god servicenivå i Region Jämtland Härjedalen. Målet är att kvinnor och män, oavsett etnicitet och ålder, ska ha likvärdig tillgång till dagligvaror och drivmedel.

Region Jämtland Härjedalens Regionala Serviceprogram inriktar sig mot dessa fyra prioriterade områden;

  1. Nya tekniska och innovativa lösningar för serviceförsörjning
  2. Tillgänglighet till framför allt dagligvaror och drivmedel
  3. Samordning för en god service
  4. Genomförandeprocess, ökad kunskap och nya metoder kring servicefrågor.
Mer om Regionala serviceprogrammet
Handlingsplan
Kommunala serviceplaner