Definitioner

Mångsidigt utbud av varor
Minst 1000 artiklar, varav varugrupperna mejeri charkvaror, ägg, färsktbröd, frukt och grönsaker bör finnas representerade.  För butiker med osättning under 2 miljoner kronor kan avsteg göras från ovanstående defintion av mångsidigt utbud. Dock ska sådan butik vra betydelsefull för annan grundläggande service (se defintion nedan)

Annan grundläggande service
Med grundläggande kommersiell service menas dagligvaror, drivmedel, post, apotek och betaltjänster (kontanter, betalningsförmedling, dagskassahantering)

15 km från ett annat försäljningsställe
Avstånd mäts i kortast farbara bilväg.

Fasta lokaler
Försäljningsstället får inte utgöras av varubuss eller verksamhet som flyttas till annan ort under delar av året.

Öppet på åretruntbasis
Öppet året runt i genomsnitt minst 40 timmar i veckan. För butiker med omsättning minst 2 miljoner kronor och max 11 miljoner kronor. Öppet året runt i genomsnitt minst 20 timmar per vecka för butiker med omsättning under 2 miljoner kronor. Säsongsbutiker kan inte erhålla stöd.

Nettomsättning av dagligvaror
Omsättning för andra produkter än dagligvaror (se definition nedan) samt andra servicetjänster ska avräknas vid beräkning av nettoomsättning.

Dagligvaror
Grundläggande varor så som livsmedel, drycker, tobak och hushållsärtiklar som konsumenter köper flera gånger i veckan.