Politiska organ

Regionfullmäktige fattar beslut om budget och inriktning för Region Jämtland Härjedalens olika verksamheter. Regionfullmäktige har 55 ledamöter och beslutar om alltifrån sjukvård och kollektivtrafik till frågor om regional utveckling och kultur.

Regionfullmäktige utser regionstyrelsen som lägger fram många av de förslag som beslutas om i regionfullmäktige.

Under regionfullmäktige och regionstyrelsen arbetar nämnder, utskott och beredningar med olika ansvarsområden.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se