Ryggtavlor på människor som sitter i ett fullmäktigemöte

Regionfullmäktige

OSD Östersund

Mötet webbsänds på www.regionjh.se/webbtv

  • Startdatum 20 juni 2017, 12.00
  • Slutdatum 21 juni 2017, 17.00
  • Plats OSD-Östersund

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se