Låna KTC för egen utbildning

Kontakta KTC:s samordnare via telefon 076-830 94 13 för att boka tid.

Nyckel till KTC kvitteras ut hos Servicecenter av den som ska använda lokalen. Legitimering med SITHS-kort krävs.

Lämna även tillbaka nyckeln hos Servicecenter efter avslutad utbildning. Borttappad nyckel ersätts av den som kvitterat ut nyckeln.

Servicecenter är öppen dagtid under helgfria vardagar, telefon: 278 00 (063-14 78 00).

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se