Utbildning om ADHD för både patienter och närstående

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid ADHD rekommenderar utbildning som en av insatserna för att stärka förmågan att hantera sin diagnos och för en ökad livskvalitet. Patient- och närståendeutbildning ADHD är en sådan utbildning och erbjuds alla patienter med diagnosen som har en pågående vårdkontakt inom specialistpsykiatrin.

Närbild på armen på en person som står inför en grupp personer i ofokus.

Att gå utbildningen är en möjlighet att få värdefull information om diagnosen ADHD, om det stöd samhället erbjuder och om verktyg och tips som kan få vardagen att fungera bättre.

Om utbildningen

Utbildningen hålls i Östersund och innehåller föreläsningar och gruppdiskussioner om diagnosen ADHD. Utbildningen ger information om det stöd samhället erbjuder och ger och tips som kan få livet med ADHD att fungera bättre. Teman för träffarna rör till exempel relationer, kommunikation, kost, sömn och stresshantering kopplat till ett liv med ADHD.

Erfarna yrkespersoner, med vana av att arbeta med personer med ADHD, föreläser under träffarna om olika aspekter av diagnosen. Föreläsarna kan till exempel vara psykolog, fysioterapeut och läkare. Under träffarna får deltagarna information, möjlighet att ställa frågor och tips som kan underlätta i vardagen.

Målet med utbildningen för dig och din närstående

  • Att få mer kunskap om ADHD och hur diagnosen kan påverka
    olika situationer i livet.
  • Att få tips på strategier och användbara verktyg i vardagen.
  • Att få diskutera och ta del av andras erfarenheter.
  • Att få ett ökat välmående med större förståelse och acceptans.

Hur gör jag för att gå utbildningen?

För närvarande krävs remiss från läkare inom primärvård eller psykiatri för att få en utredning, behandling eller utbildning via Neuropsykiatriska mottagningen.

Vi digitaliserar utbildningen

Allt fler söker sig till specialistpsykiatrin för utredning och behandling av ADHD. För att fler ska få ta del av Patient- och närståendeutbildning ADHD kommer den från sommaren 2024 att digitaliseras. För närvarande krävs remiss från läkare inom primärvård eller psykiatri för utredning, behandling och utbildning via neuropsykiatriska mottagningen.

Ord från några av våra tidigare deltagare

"Det känns väldigt bra att inse att det finns flera människor som har samma problem och förstår vad man pratar om."

"Tack för en fin utbildning och en fantastisk möjlighet att få lära sig mer."

"Bra när föreläsare delar med sig av sig själva."

"Heltäckande och intressant."