Tina – det finns hela tiden nya sätt att utvecklas

PSYKOLOG

Tina Johansson har jobbat på vuxenpsykiatriska kliniken i Östersund under hela sin yrkesverksamma tid som psykolog.

– Den främsta anledningen till att jag har stannat är att det hela tiden har funnits nya vägar och sätt att utvecklas, oavsett fas i livet, säger Kristina.

Region Jämtland Härjedalen var en av landets första regioner med att anta karriärvägar för psykologer. Region Jämtland Härjedalen har också sedan dess uppmärksammats som ett positivt exempel i övriga landet.

I den roll jag har nu så får jag göra nytta på flera nivåer, i patientarbetet förstås, men också genom ledningsansvaret i lite större penseldrag genom att jag är med och förbättrar och utvecklar vården.

Hon beskriver att vuxenpsykiatrin har kommit långt i arbetet med att utveckla varje karriärvägar.

– Vi har genom det en bra grund för att möta vårdens utmaningar framåt och vi kan erbjuda ett sammanhang att växa och trivas i.

17

år som psykolog i Östersund

9

mil ska jag åka på öppet spår

x

lorum ipsum