Psykiatrisk vård i framkant

Tre personer som ler och tittar in i kameran

Trevliga kollegor, goda utvecklingsmöjligheter och en strävan att ligga i framkant. Det är några av anledningarna till att Linda, Josefina och Thomas trivs så bra på sina avdelningar inom område psykiatri på Östersunds sjukhus.

Linda Prydz fastnade för psykiatrin redan när hon som sjuksköterskestudent gjorde sin praktik på Östersunds sjukhus.

– Det som fångade mig var att jag genom samtal och planering kunde hjälpa en patient. Att vi fanns där räckte så långt, säger hon.

Förutfattade meningar om att du som sjuksköterska tappar viss klinisk kompetens om du arbetar inom psykiatrin är något som Linda tillbakavisar med bestämdhet.

– Vi hanterar också CVK, sond, dropp, nålar till ECT och ger blod. Jag tycker inte att jag har tappat någon kunskap, säger hon.

Linda arbetar på avdelning 4A som är en heldygnsavdelning med fokus på psykoser, ätstörningar och rättspsykiatrisk vård. Vårdtiderna är ofta långa och Linda får möjlighet att följa sina patienter under en
längre tid.

– Jag trivs jättebra på min avdelning. Det är lättsam stämning och jag trivs både i personalgruppen och med gruppen av patienter. Jag har roligt på jobbet varje dag, säger hon.

Den positiva känslan hon fick under sin praktik har hållit i sig och just nu kombinerar hon arbetet på avdelningen med en betald specialistutbildning inom psykiatrisk vård.

Vilja till kompetensutveckling

Att det finns en vilja att både kompetensutveckla och vidareutbilda är något som Thomas Rydén kan intyga.

– Jag får regelbundet frågor om jag vill gå olika typer av utbildningar, säger han.

Thomas arbetar på akutvårdsavdelning 1B och trivs med det varierande arbetet och de korta vårdtiderna. Hit kommer patienter direkt från intaget och under jourtid ansvarar medarbetarna även för mottagningen. Dessutom finns det två BUP-platser på avdelningen.

– Det som gör att jag trivs så bra är framför allt kollegorna, jag gillar även att se förändringen hos patienterna. Patienterna är ofta väldigt dåliga när de kommer hit men blir snabbt mycket bättre. Arbetet är varierat och även om inte varje dag är en dans på rosor så är det ofta jättekul, säger han.

Att arbetsglädjen är något som håller i sig kan Josefina Borgudd intyga. Hon har arbetat inom psykiatrin på Östersunds sjukhus i 15 år. Anledningarna att hon har stannat kvar så länge är flera. Förutom att hon älskar arbetet inom psykiatrin har hon haft bra chefer och fått möjlighet att utvecklas och testa på nya roller.

Hon har bland annat gått en betald specialistutbildning och arbetar nu som ledningssjuksköterska på vårdavdelning 4B.

– Det finns en vilja att ta till vara på specialistsjuksköterskornas kompetens och efter att du har gått utbildningen får du ofta utökat ansvar, säger Josefina.

Som ledningssjuksköterska arbetar hon måndag till fredag 7–16. Det innebär att hon får en bra överblick över avdelningens arbete och kan stötta både patienterna och sina kollegor. Hon nätverkar med klinikens andra ledningssjuksköterskor och är även med i landsomfattande nätverk.

– Jag ser över patientsäkerheten och har också möjlighet att ta ett kliv tillbaka och se det större perspektivet. Att få vara med och utveckla den psykiatriska vården är jättehäftigt, säger hon.

Meningsfull heldygnsvård i fokus

Att ligga i framkant när det kommer till den psykiatriska vården är viktigt för region JämtlandHärjedalen vilket märks i det dagliga arbetet.

– Vi ligger väldigt långt fram när det kommer till personcentrerad vård vilket vi är väldigt stolta över. Den psykiatriska omvårdnaden är i fokus och vi satsar stort på konceptet meningsfull heldygnsvård och programmet Safewards, säger Josefina.

Detta har bland annat resulterat i att det på avdelningarna finns grupper för patienterna som personalen har tagit fram och även leder. Där får patienterna lära sig mer om hur de ska hantera sitt mående efter utskrivning. Det finns även möjlighet för personalen att varje vecka medverka vid föreläsningar inom ramen för kompetensutvecklingsprogrammet Psyk-e Bas.
– Vid varje tillfälle går vi igenom en ny diagnos med efterföljande diskussioner och vi lär oss väldigt mycket av varandra, säger Josefina.

Område psykiatri

Område psykiatri är en del av Östersunds sjukhus, beläget i centrala Östersund. Kliniken ansvarar för psykiatrisk vård på specialistnivå, med öppenvård, akutmottagning och tre heldygnsavdelningar. Vid kliniken finns även ett specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam (SPOT). Området har cirka 270 medarbetare.

På de tre heldygnsavdelningarna 4A, 1B och 4B arbetar du tillsammans med sjuksköterskor, skötare/undersköterskor, läkare och kurator. Du får ett brett och spännande arbetsfält och ett nära samarbete med områdets öppenvård.

Vården är personcentrerad och vi ligger i framkant både när det kommer till omvårdnad och meningsfull heldygnsvård.

  • På avdelning 4A vårdas främst patienter med psykossjukdom, psykisk funktionsnedsättning och patienter med ätstörningsproblematik. Patienterna vårdas enligt HSL, LPT samt LRV.
  • Avdelning 1B är klinikens akutvårdsavdelning och tar emot patienter från hela Jämtland.
  • 4B vårdar främst patienttillstånd med förskjutningar i stämningsläget, men även andra allmänpsykiatriska tillstånd. Avdelningen är drivande i arbetet med meningsfull heldygnsvård.

X

Lorem ipsum

X

Lorem ipsum

X

Lorem ipsum

Foto: Anna Wilhelmsson