Alla kollegor lika viktiga för att allt ska fungera

– Jag är strokesjuksköterska samt huvudhandledare för sjuksköterskestudenter termin 4 och termin 6 i sin VFU, verksamhetsförlagd utbildning, hos oss på Neuro- och strokeenheten på Östersunds sjukhus, berättar Linda Wiklund.

– Jag har jobbat som huvudhandledare sedan 2004 ungefär, och innan dess var jag praktikansvarig sjuksköterska och såklart personlig handledare.

I sin roll som huvudhandledare ingår bland annat att se ut handledare till de studenter som ska komma till enheten, samt vara som navet som får hjulet att rulla före under och efter deras VFU, tillika stöd för de kollegor som handleder. Första kontakten som studenterna har innan VFU, är med Linda Wiklund samt även deras första dag på VFU tillbringas med henne.

– Under VFU:n har vi en gång i veckan reflektionsträffar med studenterna, där jag samarbetar med andra huvudhandledare inom medicin.

Det bästa med jobbet

– Att få träffa studenterna är stimulerande och att få se dom växa in i sin kommande yrkesroll. Teamarbetet som vi gör inte bara med studenterna, utan hur vi jobbar på vår enhet. Alla kollegor är lika viktiga för att allt ska fungera, konstaterar Linda Wiklund och fortsätter;

– Redan 2006 fick studenterna ha studentsal hos oss – en sal som jag och huvudhandledaren för undersköterskorna, Cina Johansson döpte till KUS, KlinskUtbildningsSal, en minivariant på KUA, KliniskUtbildningsAvdelning, som fanns på rehab.

Här fick sjuksköterskestudenter och undersköterskestudenter samarbeta precis som verkligheten ser ut.

Detta koncept har man fortsatt med, och haft i omgångar. Nu i höst gjordes en nystart.

Neuro- och strokeenheten

På neuro- och strokeenheten är samarbetet mellan kollegor och olika yrkeskategorier centralt. Hos oss finns en enhetskoordinator som ser till att det vardagliga arbetet struktureras genom att svara på inkommande samtal, avlasta det administrativa arbetet och fungera som ett tryggt stöd när man behöver fråga om något.

Vi jobbar även mycket med tekniska hjälpmedel i form av till exempel NOVA-surfplattor som används för att läsa och registrera journalinformation, göra beställningar, ta del av provsvar och skapa sig en tydlig överblick av patientläget på avdelningen.

X

Lorem ipsum

X

Lorem ipsum

X

Lorem ipsum