Mariedal

Exteriört foto av Mariedal

108 lägenheter fördelade på 8 två- sexvåningshus. Bostadsområdet är beläget på Frösön, ca 3 km från centrala Östersund.

Från området finns gång och cykelvägar in till centrala Östersund. Området har nära till strövområden och Storsjöns strand.  Stora grönytor och lekplatser mellan husen. Garage och p-platser i utkanten av området vilket gör att gårdarna är i princip bilfria. I området finns 2 tvättstugor. Höghusen är utrustade med hiss.