Energikontoret, Region Jämtland Härjedalen arbetar för minskade utsläpp av växthusgaser genom projekt och aktiviteter som syftar till effektivare energianvändning och ökad användning av förnybar energi. Detta gör vi på initiativ av Energimyndigheten och kommunerna i Jämtlands län.

Vi kan agera och starta projekt själva eller tillsammans med andra. Huvudarena är förstås Jämtland och Härjedalen, men vi glömmer inte bort att det finns en värld även utanför länsgränsen. Vi kan vara ett bollplank vad gäller olika projekt inom områdena förnybar energi, energieffektivisering och minskad miljöpåverkan. Har ni idéer är ni välkomna in till oss, så kan vi diskutera dem.

Välkommen att höra av dig till oss!
energikontoret@regionjh.se

Facebook

Event

Lyssna på podden Öka takten!

Öka takten är Energikontoret Jämtland Härjedalens podd. Vi vill öka takten i omställningen till ett fossilfritt och energismart samhälle.

Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev

Genom Nyhetsbrevet vill vi dela med oss av kommande event, omvärldsbevakning, nyheter och annat kul till er.

Grön bild med texten Vi arbetar för energieffektivisering och minskad klimatpåverkan

Energi- och klimatrådgivning

Opartisk och kostnadsfri rådgivning och information till dig som privatperson, förening och små och medelstora företag.