Tänndalens vd Rasmus Bent står i skidhjälm och skidkläder framför en stuga med snö på taket.

Energieffektivisering gör stor skillnad för skidanläggning

I härjedalska Tänndalen har man tagit sig an omställningen med full kraft. Förutom att anta utmaningen om att bli fossilfria till 2027 har skidanläggningen börjat se över sin energianvändning. Något som visat sig ge oväntat stor effekt.

– Fossilfritt i all ära, men att energihushålla och tänka till kring hur vi tar vara på den energi vi genererar och minskar vårt behov av energi har varit ett ännu större projekt och väldigt roligt! Särskilt när elen är dyr och man ser stor effekt!

Tänndalens vd Rasmus Bent är märkbart stolt över skidanläggningens miljöarbete. Och inte undra på. När svenska skidanläggningars organisation, SLAO, år 2019 fattade beslutet att driften av alla skidanläggningar ska vara fossilfri 2027 innebar det högt satta målet olika slags utmaningar för olika anläggningar. I Tänndalen stångade man utmaningen i magen och har idag kommit en bra bit på vägen. Energibolaget som faktureras tillhandahåller grön el. Pistmaskinerna körs på HVO 100. Bolaget ser över möjligheten att använda elskotrar i driften.

Men det är en annan sak som får vd:n att verkligen sätta sig längst fram på stolskanten när han pratar. Nämligen energieffektivisering.

– Vi har haft ett projekt som till viss del finansierats av Region Jämtland Härjedalen där vi bytt ut alla liftmotorer till motorer med den senaste styrningen och bara genom att uppdatera tekniken har vi sparat 25 procent i energianvändning!

Rasmus berättar om hur man resonerat kring snöläggning och om hur anläggningen byggt en damm på toppen av fjället. Där samlas smältvattnet från vinterns natursnö och släpps vid behov utför till det automatiserade snösystemet i stället för att pumpas upp från dalbotten. Dammen har gjort att energiåtgången vid snöläggning minskat med 25-30 procent.

Andra projekt som Tänndalen arbetar med handlar om belysning i form av LED-armaturer och uppvärmning med hjälp av bergvärme. Men investeringar kostar pengar. Och även mod! I Tänndalen tog man hjälp av en energikartläggning för att se var investeringarna skulle gå att räkna hem snabbast, och började där.

Genom den fick de reda på vilka som var de stora energiförbrukarna och kunde utforma ett åtgärdspaket där de tittade på vad som kunde göras för att minska energiåtgången och vad the return of investment skulle vara.

– När det var gjort tänkte vi att ”allt som kommer tillbaka på 1-3 år, det bara gör vi!” berättar Rasmus. Backbelysningen kommer att ta längre tid, men det får det vara värt.

När det gäller modet berättar Rasmus att det också måste finnas en inkomst för att våga föra investeringar. Man måste helt enkelt ha råd, tjäna pengar, för att ställa om. Att lönsamhet är nyckeln till att kunna ligga i framkant. Att de år när de haft det sämre ställt har modet inte funnits där i samma utsträckning.

En drivkraft i omställningen är dock att investeringarna i omställning avspeglas i vilka kunder som söker sig till Tänndalen.

– De finns de numera som ställer miljötänket som krav, när de ska resa. För 1,5 år sedan hade vi ingen återvinning av matfall här i Tänndalen. De som reste upp från platser där matåtervinning är vanligt protesterade högljutt. Vissa saker är idag hygienfaktorer som vi bara måste leva upp till.

Om Energikontoret

Vi arbetar för energieffektivisering och minskade utsläpp av växthusgaser genom projekt, nätverk och aktiviteter. Detta gör vi på uppdrag av kommunerna i Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen.

Företag, organisationer och privatpersoner kan vända sig till oss för att få råd och stöd kopplat till energieffektivisering, klimatrådgivning och hållbara transporter. Vi är alltid opartiska och vi har inget vinstintresse.