Attraktiv arbetsgivare

Vi tror på inkludering som metod för att öka attraktionskraften hos arbetsgivare. Ökar attraktionskraften kommer även kompetensförsörjningen gå lättare.

Kompetensförsörjning har blivit en het fråga nu när transportbranschen ska ställa om. Då är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare. Två nyckelfaktorer för att lyckas rekrytera fler och bredare, är ledarskap och en inkluderande arbetsmiljö. För att lyckas behövs verktyg och metoder samt ökad kunskap om jämställdhet, HBTQI, tillgänglighet, mångfald och normkritik.

Därför tar vi fram kunskapsunderlag och kunskapshöjande insatser inom området. Vi lyfter även goda exempel på företag som med framgång har arbetat med inkluderande ledarskap, för att fler ska kunna hänga med i utvecklingen.

Omslagsbild på en illustrerad superhjältekvinna.

Det kan vara svårt att hitta personal till den stora gröna omställningen. I detta avsnitt får du tips från personer inom branschen om hur du blir en attraktiv arbetsgivare.