Regionfullmäktiges presidium

  • Startdatum 3 maj 2017, 08.30
  • Slutdatum 3 maj 2017, 15.00
  • Plats Styrelserummet, hus 3, plan 3