Politisk organisation

Politisk organisation från 1 januari 2023

Region Jämtland Härjedalens politiska organisation Regionfullmäktige (55 ledamöter) Regionrevisoerna (7 ledamöter) Revisionskontoret Patientnämnden (5 ledamöter) Patientnämndens förvaltning Gemensam nämnd för samverkan inom drift och stöd, utveckling samt specialistfunktioner. (9 ledamöter) Gemensam nämnd för sammanhållen upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter samt hjälpmedel (9 ledamöter) Regionsstyrelsen (13 ledamöter) Tillgänglighetsråd Pensionärsråd Regionala utvecklingsnämnden (13 ledamöter) Hälso- och sjukvårdsnämnden (13 ledamöter) Regionens samverkansråd Kollektivtrafiknämnden (7 ledamöter)

Regionråd

Enligt reglementen för regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden som gäller från och med 1 januari 2019 benämns ordföranden och 1:e, och 2:e vice ordföranden som regionråd/oppositionsråd. Region Jämtland Härjedalen har elva regionråd.

Regionstyrelsens ordförande och vice ordföranden
Bengt Bergqvist (S), Ordförande
Lars-Erik Olofsson (KD), 1:e vice ordförande
Robert Hamberg (M), 2:e vice ordförande

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande och vice ordföranden
Katarina Nyberg Finn (S), Ordförande
Elin Hoffner (V), 1:e vice ordförande
Magnus Rönnerfjäll (C), 2:e vice ordförande

Regionala utvecklingsnämndens ordförande och vice ordföranden
Jonas Andersson (S), Ordförande
Daniel Wikberg (KD), 1:e vice ordförande
Elise Ryder Wikén (M), 2:e vice ordförande

Kollektivtrafiknämndens ordförande och vice ordföranden
Jenny Sellsve (S), Ordförande
Catarina Espmark (M), Vice ordförande

I menyn till vänster finns en beskrivning om de olika politiska organen och vilka ledamöter som sitter i respektive organ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Kontaktuppgifter till våra regionråd finner du under pressbilder.