Utskottet för hälso- och sjukvård

  • Startdatum 13 mars 2017, 13.00
  • Slutdatum 13 mars 2017, 17.00
  • Plats Dr Prag, hus 2

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se