Region Jämtland Härjedalens officiella anslagstavla

Enligt Kommunallagen är alla landsting och regioner skyldiga att ha en digital anslagstavla.På den digitala anslagstavlan kan du som medborgare läsa om tillkännagivanden om regionfullmäktiges sammanträden, se justerade protokoll från politiska organ samt få information om hur du går tillväga för att överklaga ett beslut.

Hos Region Jämtland Härjedalen återfinns en publik dator med den digitala anslagstavlan i entrén vid Regionens hus, Kyrkgatan 12.

Tillkännagivanden:

 • 2020-11-20

  Tillkännagivande av brådskande ärende till regionfullmäktige 24-25 november 2020


  Datum för tillkännagivande: 2020-11-20
  Tillägg av följande brådskande ärende 26:
  - Avgiftsfrihet för vaccination mot pandemisk influensa covid-19 (RS/774/2020)
  Handlingar: Kallelse regionfullmäktige 2020-11-24--25
 • 2020-11-18

  Kallelse extra regionstyrelse 24 november 2020


  Datum för tillkännagivande: 2020-11-18
  Handlingar: Kallelse regionstyrelsen 2020-11-24
 • 2020-11-17

  Kallelse regionfullmäktige 24-25 november


  Datum för tillkännagivande: 2020-11-17
  Sammanträdet genomförs digitalt med alla ledamöter utom presidiet närvarande på distans.

  Allmänhetens frågestund 25 november kl. 10.00

  Handlingar: Kallelse regionfullmäktige 2020-11-24--25

Anslag:

 • 2020-11-19

  Justerat protokoll patientnämnden 2020-11-12 §§ 57-74


  Datum då anslaget sätts upp: 2020-11-19
  Datum då anslaget tas ned: 2020-12-04
  Handlingar: Justerat protokoll 2020-11-12

 • 2020-11-18

  Justerat protokoll regionala utvecklingsnämnden 2020-11-17, §§ 155-177


  Datum då anslaget sätts upp: 2020-11-18
  Datum då anslaget tas ned: 2020-12-09
  Handlingar: Protokoll regionala utvecklingsnämnden 2020-11-17

 • 2020-11-09

  Justerat protokoll regionstyrelsen 2020-11-03--04 §§ 175-205


  Datum då anslaget sätts upp: 2020-11-09
  Datum då anslaget tas ned: 2020-11-30
  Handlingar: Protokoll regionstyrelsen 2020-11-03--04