Region Jämtland Härjedalens officiella anslagstavla

Enligt Kommunallagen är alla landsting och regioner skyldiga att ha en digital anslagstavla.På den digitala anslagstavlan kan du som medborgare läsa om tillkännagivanden om regionfullmäktiges sammanträden, se justerade protokoll från politiska organ samt få information om hur du går tillväga för att överklaga ett beslut.

Hos Region Jämtland Härjedalen återfinns en publik dator med den digitala anslagstavlan i entrén vid Regionens hus, Kyrkgatan 12.

Tillkännagivanden:

Anslag:


 • Justerat protokoll Regionrevisorerna 2021-04-22 §§21-25


  Datum då anslaget sätts upp: 2021-05-07
  Datum då anslaget tas ned: 2021-05-29
  Handlingar: Protokoll Regionrevisorerna 2021-04-22


 • Justerat protokoll för Gemensamma nämnden för upphandling 2021-04-19, §§18-28


  Datum då anslaget sätts upp: 2021-05-05
  Datum då anslaget tas ned: 2021-05-21
  Handlingar: Protokoll Gemensamma nämnden för upphandling 2021-04-19


 • Justerat protokoll Regionstyrelsen 2021-04-27 §§ 70-92


  Datum då anslaget sätts upp: 2021-05-04
  Datum då anslaget tas ned: 2021-05-25
  Handlingar: Protokoll regionstyrelsen 2021-04-27


 • Justerat protokoll Regionala utvecklingsnämnden 2021-04-29 §§ 44-64


  Datum då anslaget sätts upp: 2021-04-30
  Datum då anslaget tas ned: 2021-05-21
  Handlingar: Protokoll regionala utvecklingsnämnden 2021-04-29


 • Justerat protokoll Regionala utvecklingsnämndens utskott för kollektivtrafikfrågor 2021-04-15 §§ 5-8


  Datum då anslaget sätts upp: 2021-04-30
  Datum då anslaget tas ned: 2021-05-21
  Handlingar: Protokoll utskott för kollektivtrafikfrågor 2021-04-15


 • Justerat protokoll hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-04-21 §§35-42


  Datum då anslaget sätts upp: 2021-04-28
  Datum då anslaget tas ned: 2021-05-19
  Handlingar: Protokoll hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-04-21


 • Justerat protokoll gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner 2021-02-08 §§1-2


  Datum då anslaget sätts upp: 2021-02-23
  Datum då anslaget tas ned: 2021-03-16
  Handlingar: Justerat protokoll 2021-02-08