Region Jämtland Härjedalens officiella anslagstavla

Enligt Kommunallagen är alla landsting och regioner skyldiga att ha en digital anslagstavla.På den digitala anslagstavlan kan du som medborgare läsa om tillkännagivanden om regionfullmäktiges sammanträden, se justerade protokoll från politiska organ samt få information om hur du går tillväga för att överklaga ett beslut.

Hos Region Jämtland Härjedalen återfinns en publik dator med den digitala anslagstavlan i entrén vid Regionens hus, Kyrkgatan 12.

Tillkännagivanden:

Anslag:


 • Justerat protokoll regionala utvecklingsnämnden 2024-02-20, §§ 1-19


  Datum då anslaget sätts upp: 2024-02-22
  Datum då anslaget tas ned: 2024-03-14
  Handlingar: Protokoll regionala utvecklingsnämnden 2024-02-20 (regionjh.se)


 • Justerat protokoll regionfullmäktige 2024-02-13 §§ 1-27


  Datum då anslaget sätts upp: 2024-02-20
  Datum då anslaget tas ned: 2024-03-12
  Handlingar: Protokoll regionfullmäktige 2024-02-13


 • Justerat protokoll pensionärsrådet 2024-02-01 §§ 1-10


  Datum då anslaget sätts upp: 2024-02-20
  Datum då anslaget tas ned: 2024-03-12
  Handlingar: Protokoll pensionärsrådet 2024-02-01


 • Justerat protokoll regionstyrelsen 2024-02-12 §§ 26-28


  Datum då anslaget sätts upp: 2024-02-14
  Datum då anslaget tas ned: 2024-03-04
  Handlingar: Protokoll regionstyrelsen 2024-02-12


 • Justerat protokoll kollektivtrafiknämnden 2024-02-09§§ 1-2


  Datum då anslaget sätts upp: 2024-02-12
  Datum då anslaget tas ned: 2024-03-04
  Handlingar: Protokoll kollektivtrafiknämden 2024-02-09


 • Justerat protokoll regionrevisorerna 2024-01-30 §§ 1-8


  Datum då anslaget sätts upp: 2024-02-09
  Datum då anslaget tas ned: 2024-03-04
  Handlingar: Protokoll 2024-01-30