Region Jämtland Härjedalens officiella anslagstavla

Enligt Kommunallagen är alla landsting och regioner skyldiga att ha en digital anslagstavla.På den digitala anslagstavlan kan du som medborgare läsa om tillkännagivanden om regionfullmäktiges sammanträden, se justerade protokoll från politiska organ samt få information om hur du går tillväga för att överklaga ett beslut.

Hos Region Jämtland Härjedalen återfinns en publik dator med den digitala anslagstavlan i entrén vid Regionens hus, Kyrkgatan 12.

Tillkännagivanden:

Det finns inga aktuella tillkännagivanden att visa

Anslag:


 • Justerat protokoll regionfullmäktige 2022-06-21--22 §§ 55-90


  Datum då anslaget sätts upp: 2022-06-30
  Datum då anslaget tas ned: 2022-07-21
  Handlingar: Protokoll regionfullmäktige 2022-06-21--22


 • Justerat protokoll regionrevisorerna 2022-06-14 §§ 36-45


  Datum då anslaget sätts upp: 2022-06-28
  Datum då anslaget tas ned: 2022-07-20
  Handlingar: Justerat protokoll 2022-06-14


 • Justerat protokoll Samordningsförbundet i Jämtlands län, 2022-06-10 §§ 6-9


  Datum då anslaget sätts upp: 2022-06-21
  Datum då anslaget tas ned: 2022-07-12
  Handlingar: Protokollet förvaras på Samordningsförbundet i Jämtlands län


 • Justerat protokoll regionstyrelsen 20 juni 2022 §§ 143-156


  Datum då anslaget sätts upp: 2022-06-21
  Datum då anslaget tas ned: 2022-07-12
  Handlingar: Protokoll regionstyrelsen 2022-06-20


 • Justerat protokoll regionala utvecklingsnämndens utskott för kollektivtrafikfrågor 2022-06-09 §§ 13-17


  Datum då anslaget sätts upp: 2022-06-21
  Datum då anslaget tas ned: 2022-07-12
  Handlingar: Protokoll regionala utvecklingsnämndens utskott för kollektivtrafikfrågor 2022-06-09


 • Justerat protokoll hälso- och sjukvårdsnämnden 2022-06-16, §§ 81-93


  Datum då anslaget sätts upp: 2022-06-27
  Datum då anslaget tas ned: 2022-07-08
  Handlingar: Protokoll hälso- och sjukvårdsnämnden 2022-06-16


 • Justerat protokoll regionala utvecklingsnämnden 2022-06-14, §§ 90-126


  Datum då anslaget sätts upp: 2022-06-16
  Datum då anslaget tas ned: 2022-07-07
  Handlingar: Protokoll regionala utvecklingsnämnden 2022-06-14

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se