Therapeutic Assessment 2024

-För barn, ungdomar och familjer

Region Jämtland Härjedalen bjuder i samarbete med Therapeutic Assessment Institute in till denna kurs under hösten 2024. Kursen är ackrediterad som en specialistkurs och för deltagare som vill examineras sker detta i mars 2025. Kursen är också möjlig att genomföra utan examination för deltagare som inte har behov av att examineras.

OBS! Kursen hålls till stora delar på engelska medan examinationen både skriftligt och muntligt genomförs på svenska. Fullständig information och anmälningsformulär finns i bifogad inbjudan. I anmälan anges om deltagaren önskar examineras.

Plats:  Digitalt via Zoom. Examination sker på plats i Östersund eller via Teams.

Kursdagar: Alla kursdagar är 3,5 timmar långa och kommer vara på eftermiddagar via Zoom varje tillfälle kl 14.00–17.30. Följande dagar under hösten 2024: 26-27/9, 4/10, 17-18/10, 24-25/10. Det kommer finnas möjlighet att delta digitalt i centrala lokaler i Östersund för de som vill.

Examination (digitalt eller på plats i Östersund): Genomförs under en heldag, antingen 13/3 eller 14/3 2025 (max 8 deltagare per dag). Det ena tillfället genomförs digitalt via Teams och det andra på plats i Östersund (lokaler för detta meddelas senare).

Inbjudan med fullständig information: Inbjudan 2024.pdf Pdf, 212 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan: ANMÄLAN 2024 Länk till annan webbplats. Sista anmälningsdag är den 4/9. Kursen har ett begränsat antal platser men välkomnar även deltagare med andra arbetsgivare än Region Jämtland Härjedalen.

Kostnad: Kursen är kostnadsfri för alla leg. psykologer inom BUV inom Region JH. För externa deltagare är kursavgiften 14000 exkl. moms. För examination tillkommer en avgift på 3000 exkl. moms (för externa deltagare).

Information: För frågor om kursen hänvisas till erich.bieber@regionjh.se