Specialistkollegium

Med start i mars/april 2020

Specialistkollegiet bygger vidare på Introduktionskursen och syftar till en fördjupad förståelse och beredskap för vad ett professionellt förhållningssätt innebär i förhållande till specialistrollen (att leda, utveckla och handleda/utbilda inom det egna kunskapsområdet).

Specialistkollegium i regionens regi planeras med start preliminärt i mars/april. Kollegierna kommer löpa från 2020 till 2023. Precis som Introduktionskursen kommer de nya kollegierna vara uppdaterade med nya mål och ny kursplan. Deltagare från alla arbetsgivare välkomnas då blandade kollegiegrupper eftersträvas. Antalet kollegier beror på hur många som anmäler sig, men preliminärt kommer två parallella kollegier att starta upp. Fullständig information publiceras här under hösten.

Anmälan: Anmälan är ännu inte öppnad men öppnas i november månad. Anmälan görs via formulär som publiceras här.


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214