Specialistkollegium

Med start i hösten 2020

OBS! Genomförs av IHPU och ej i Region JH:s regi som tidigare planerats.

Specialistkollegiet bygger vidare på Introduktionskursen och syftar till en fördjupad förståelse och beredskap för vad ett professionellt förhållningssätt innebär i förhållande till specialistrollen (att leda, utveckla och handleda/utbilda inom det egna kunskapsområdet).

Specialistkollegium planeras med start preliminärt i september 2020. Kollegierna kommer löpa från 2020 till 2023. Precis som Introduktionskursen kommer de nya kollegierna vara uppdaterade med nya mål och ny kursplan. Preliminärt kommer två parallella kollegier att starta upp. För information, frågor och anmälan hänvisas till IHPU:

Telefon: 08 567 06 409

E-post: ihpu@psykologforbundet.se 

Anmälan: Görs till IHPU.