Lärande och utveckling i handledning 2024

Region Jämtland Härjedalen bjuder in till kurs i handledningsmetodik för alla psykologer som vill utvecklas som handledare. Under kursen varvas föreläsningar, övningar och erfarenhetsutbyte där aktuella handledningsuppdrag integreras i lärandet. Kursen ger en bred teoretisk grund, konkret färdighetsträning och direkt tillämpning i kursdeltagarnas egna verksamheter.

Kursen utgår från evidensbaserad psykologisk praktik (EBPP) och aktuell forskning inom handledningsområdet. Deltagarna ska ha minst ett pågående handlednings- eller konsultationsuppdrag under hösten då kursen bygger på ett upplevelsebaserat lärande och arbete med egen utveckling. Kursen är ackrediterad inom Specialistordningen som en fördjupningskurs inom samtliga kliniska specialiteter samt inom pedagogisk psykologi. Behöriga att gå kursen är alla legitimerade psykologer med pågående handledningsuppdrag under hösten. Kursen ges av Region JH i centrala Östersund och välkomnar deltagare från alla arbetsgivare som vill fördjupa sina kunskaper inom handledningsområdet. Fullständig inbjudan med anmälningslänk se nedan.

Plats:  Centrala Östersund

Tid: Kursen ges under fem och en halv kursdagar på plats i Östersund, samt en halvdag digitalt (Teams). Datumen är 19-20/9, 14-15/10, 11/11 (digitalt) och 12-13/12. Exakta tider och lokaler meddelas senare.

Inbjudan med fullständig information: Inbjudan 2024.pdf Pdf, 85.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan: Senast den 17/6 ANMÄLAN 2024 Länk till annan webbplats.

Kostnad: 14000 kr (exkl. moms) för externa deltagare. I kursavgiften ingår för- och eftermiddagsfika samt kursintyg. För anställda inom Region Jämtland Härjedalen ges kursen för ett reducerat pris.

Information: Daniel Berggren, regional STP-studierektor, daniel.berggren@regionjh.se